fbpx

harjoitus­passi

Harjoittele niin paljon kuin haluat

Treenaa niin paljon kuin haluat yhdellä kuukausimaksulla. Harjoittelupassilla voit osallistua kaikille aikuisten viikkotunneille sekä vapaavuoroille.

Tilaa passi

Viikkotunnit

Aikuisten tuntivalikoimasta löytyy parkourin lisäksi kuntoilua ja kehonhuoltoa. Tunteja on vasta-alkajista pitkän linjan konkareille. Katso lukujärjestys ja varaa paikkasi tunneilta varauskalenterista.

Vapaavuorot

Ohjattujen tuntien lisäksi kannustamme kaikkia harrastajia treenaamaan omatoimisesti. Vapaavuoroilla voit valita mitä harjoittelet mielesi mukaan ja löytää treeniseuraa ja -ideoita!

Työpajat ja kurssit

Järjestämme työpajoja, joissa syvennytään parkourin harjoittelun eri osa-alueisiin sekä pidempiä kursseja. Passilaiset saavat 25-50% alennuksen pajoista ja kursseista.

Viikkotunnit

PARKOUR ALKEET

Parkourin alkeissa tulevat tutuksi niin kaikki  perusliikkeet kuin parkourin luova ja hauska harjoittelutapa. Perusteet opetellaan huolellisesti vaihe vaiheelta ja kohotetaan yleisesti kuntoa. Vasta-alkajien lisäksi tunti soveltuu myös jonkin aikaa harrastaneille, niille, jotka haluavat hioa perustekniikoitaan.

 

KUNTOPARKOUR
Kuntoparkour on hikistä ja hauskaa treeniä niin aloittelijalle kuin edistyneemmällekin harrastajalle. Tunnilla treenataan parkourtekniikoita hyödyntäen. Tuntisisältöinä on esimerkiksi ihaskuntoharjoittelua ja motorisia taitoja, kuten tasapainoa ja koordinaatiota. Kuntoparkour sopii parkouraajan lajinomaiseksi oheisharjoitteluksi tai kuntoilijalle koko kehon toiminnalliseksi treeniksi. Ei vaadi aiempaa kokemusta parkourista, mutta suosittelemme lämpimästi käymään lisäksi parkourin alkeissa.

 

AAMUTUNNIT
Aamutunnilla harjoitellaan parkouria ja kehonhallinnan harjoittelua käsinseisonnasta akrobatiaan. Treenien päätteeksi voi jäädä nauttimaan kupin kahvia tai teetä. Aamutunnilta saa parhaan mahdollisen alun päivään! Ei vaadi aiempaa kokemusta parkourista, mutta suosittelemme lämpimästi käymään lisäksi parkourin alkeissa.

 

PARKOUR PERUS
Tunnilla harjoitellaan parkourin perustaitoja, mutta myös edistyneempiä liikkeitä jokaisen oman taitotason mukaan. Ryhmässä tulevat tutuksi niin parkourin luova liikkuminen, leikinomainen lähestymistapa harjoitteluun kuin vastuullinen ja kannustava ajattelutapa. Tunnilla tehdään lisäksi parkouria tukevaa lihaskuntoa.

 

NAISET
Naiset on nimensä mukaisesti naisten oma ryhmä kaikentasoisille liikkujille. Ryhmässä harjoitellaan parkourin perusteita ja kohotetaan kuntoa avoimessa ja hyvässä hengessä! Ei vaadi aiempaa kokemusta parkourista.

 

KEHONHUOLTO
Kehonhuoltotunnilla huolletaan kehoa kokonaisvaltaisesti, kehitetään liikkuvuutta ja pureudutaan monipuolisen liikkumisen perusteisiin. Tunti sopii kaikentasoisille liikkujille, eikä vaadi aiempaa kokemusta parkourista. Suosittelemme lisäksi osallistumista parkour- ja kuntoparkourtunneille.

Passin käyttöehdot

Harjoittelupassin käyttöehdot
Turun Parkour Akatemia

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Turun Parkour Akatemian (Parkour Oppimiskeskus ry) harjoittelupasseihin.

 1. Sopimus: Harjoittelupassin käytöstä laaditaan sopimus passin haltijan ja Parkour Akatemian (Parkour Oppimiskeskus ry, jäljempänä POK) välillä. Alle 18-vuotiaan sopimukseen vaaditaan huoltajan suostumus. Harjoittelupassi on henkilökohtainen ja antaa harrastajalle harjoitteluoikeuden, joka pitää sisällään seuraavat kohdat: oikeus osallistua iälle sopiville ohjatuille tunneille ja vapaavuoroille sekä oikeus 25-50% alennukseen koskien kaikkia POK:n järjestämiä kursseja ja leirejä. Alennus ei koske muiden toimijoiden samoissa tiloissa järjestämiä kursseja, ellei siitä erikseen tiedoteta. Harjoittelupassin käyttöehdoissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja kiistat pyritään sovittelemaan yhteistyössä harrastajan ja POK:n kanssa.

 2. Laskutus: Harjoittelumaksu laskutetaan oletusarvoisesti kerran kuussa, mutta laskutuskauden pituudesta voi neuvotella POK:n kanssa erikseen. Saat ensimmäisen laskusi postitse, jonka jälkeen pitää laskun saamistavaksi vaihtaa e-lasku. Tämän mahdollistavan e-laskusopimuksen voi tehdä verkkopankissasi ensimmäisen laskun maksamisen yhteydessä tai sen jälkeen. Sopimuksen tehtyäsi saat laskut kätevästi suoraan verkkopankkiisi ja voit asettaa laskut veloitettavaksi hyväksymisesi jälkeen tai suoraan tililtäsi. Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit käyvät myös maksuvälineinä. Laskut siirtyvät perintätoimiston toimeksiannoksi 14 päivää laskun erääntymisen jälkeen. Muistutus- ja perintäkulut veloitetaan laskun maksajalta.

 3. Passin voimassaolo: Harjoittelupassi (jäljempänä passi) on toistaiseksi voimassaoleva sopimus. Toistaiseksi voimassaoleva passi jatkuu yksi kuukausi kerrallaan tilausvahvistuksessa ilmoitetusta päivästä alkaen. Passin hinta on kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen hinta. Hinnasto löytyy sivuilta: www.parkourakatemia.fi.

 4. Irtisanominen: Toistaiseksi voimassaolevassa passissa irtisanominen on veloituksetonta ja astuu voimaan seuraavan laskutuskuukauden alusta, mikäli passi perutaan 5 päivää ennen seuraavan laskutuskauden alkua. Irtisanominen astuu voimaan päivästä, jolloin siitä sähköpostitse tai puhelimitse ilmoitetaan. Jo perittyjä maksuja ei hyvitetä harrastajalle takautuvasti. Passien peruminen tehdään sähköpostitse (turku[at]parkourakatemia.fi) tai soittamalla Turun Parkour Akatemian toimiston numeroon 045 653 0279 (ma-pe klo 12-16).

 5. Loma-ajat: Harjoittelumaksua ei peritä loma-ajoilta, jolloin harjoitteluvuoroja ei ole tarjolla.

 6. Yhdistyksen jäsenyys ja vakuutus: Kaikki, joilla on harjoitteluoikeus tunneille ovat Parkour Oppimiskeskus ry:n jäseniä. Yhdistyksen jäsenet ovat tapaturmavakuutettuja ohjatuilla tunneilla tapahtuvien loukkaantumisten varalta. Vakuutus ei ole voimassa vapaavuoroilla ja muun omaehtoisen, kuten voimaharjoittelutilassa tapahtuvan, harjoittelun aikana. Lisätietoja vakuutuksesta: www.parkourakatemia.fi/vakuutus

 7. Turvallisuus ja vahinkokorvausvastuu: Ohjaajat vastaavat osallistujien turvallisuudesta parhaan ammattitaitonsa mukaan, mutta POK ei ota juridista vastuuta loukkaantumisista tai tapaturmista. POK vastaa harjoittelutilan ja -laitteiden asianmukaisesta kunnosta ja turvallisuudesta, mutta ei ota vastuuta loukkaantumisista, jotka johtuvat välineiden väärinkäytöstä ohjatulla tunnilla tai omaehtoisessa harjoittelussa tai ohjatulla tunnilla ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Harrastaja tiedostaa ja hyväksyy, että POK ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista henkilövahingoista, varkauksista tai muusta henkilökohtaisen omaisuuden menetyksestä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 8. Tietoturva ja markkinointi: Yhdistys kunnioittaa jäsentensä henkilötietoja eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan pyydettäessä luovuttaa ei-markkinointitarkoituksiin vakuutusyhtiölle tai sairaalapalveluille. POK voi lähettää jäsenilleen olennaisesti harrastamiseen liittyviä tiedotteita harrastajan ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon. Tilauksen yhteydessä harrastaja voi myöntää oikeuden POK:lle lähettää markkinointiviestejä palveluistaan ja tarjouksia. Harrastaja voi kuitenkin milloin tahansa kieltää markkinointiviestien lähettämisen.

 9. Kuva ja video: POK ei käytä opetuksesta kuvattua kuva- ja videomateriaalia, missä henkilö on tunnistettavissa internet-julkaisuissaan (sis. mm. omat nettisivut www.parkourakatemia.fi, Facebook-kanava, Youtube-kanava ja Instagram-profiili) ilman harrastajan myöntämää lupaa. Harrastaja voi myöntää oikeuden kuva- ja videomateriaalin käyttöön tilauksen yhteydessä, erillisellä ilmoituksella toimistolle tai vastaamalla POK:n mahdollisesti esittämään erilliseen pyyntöön. Harrastajalla on oikeus luvan myöntämisen jälkeen peruuttaa lupa koska tahansa kirjallisella pyynnöllä.

 10. Muutokset: POK:lla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä ehtoja, hinnastoa, tuote- ja palveluvalikoimaa. Mikäli muutosten oletetaan vaikuttavan olennaisesti harrastamiseen, niistä tiedotetaan yhtä kuukautta ennen muutosten voimaan astumista. Jos muutokset ovat harrastajalle epäsuotuisia, harrastajalla on oikeus peruuttaa harjoittelupassi, muutosten voimaantulosta alkaen. POK:lla on yksipuolinen oikeus pyhäpäivien ja muiden poikkeustapausten yhteydessä muuttaa aukioloaikojaan, tuote- ja palveluvalikoimaansa kysynnän ja resurssien mukaan.

 11. Säännöt: Tunneille, kursseille ja leireille osallistuva sitoutuu noudattamaan seuraavia opetukseen liittyviä sääntöjä ja periaatteita:
  1. Tunneille on pyrittävä saapumaan ajoissa.
  2. Harjoitustunti alkaa ja päättyy sovittuna aikana. Harjoitustiloissa ei voi harjoitella omatoimisesti ennen tuntia tai sen jälkeen.
  3. Jokaisen osallistujan on kuunneltava ja noudatettava ohjaajan neuvoja.
  4. Osallistujan on noudatettava asiaankuuluvaa varovaisuutta ja kaikenlaista riskinottoa tulee välttää.
  5. Loukkaantuneena tai sairaana ei tule harjoitella.
  6. Osallistuja ei saa käyttäytymisellään haitata muiden osallistujien harjoittelua. Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty.
  7. Tunneilla saa ja on suotavaa kannustaa muita osallistujia eikä vakavamielistä kilpailua harrasteta.
  8. Makeisten syöminen tai energiajuomien ja limonadien juominen on tunneilla ja juuri ennen tuntia kiellettyä.
  9. Harjoituksissa jokainen on vastuussa omista tavaroistaan, kuten repuista, juomapulloista ja vaatteista ym. Osallistujan on itse pidettävä huolta, ettei kadota niitä.

 12. Sopimuksen purkaminen POK:n toimesta: POK:lla on oikeus purkaa sopimus harjoittelupassista ja harjoitteluoikeus yksipuolisesti.

Passin peruutusehdot
Harjoittelupassi on toistaiseksi voimassa oleva. Harjoittelupassin voi irtisanoa milloin tahansa ilmoittamalla Parkour Akatemian toimistolle. (peruutus astuu voimaan seuraavasta alkavasta harjoittelukuukaudesta jos peruutus on tehty vähintään 5 vuorokautta ennen kuun alkua).