Toimitusehdot

Toiminnan järjestää Parkour oppimiskeskus ry (y-tunnus 2283864-8)

Tunneille, kursseille ja leireille osallistuva sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä ja periaatteita:

 1. Tunneille on pyrittävä saapumaan ajoissa.
  2. Harjoitustunti alkaa ja päättyy sovittuna aikana. Harjoitustiloissa ei voi harjoitella omatoimisesti ennen tuntia tai sen jälkeen.
  3. Jokaisen osallistujan on kuunneltava ja noudatettava ohjaajan neuvoja.
  4. Osallistujan on noudatettava asiaankuuluvaa varovaisuutta ja kaikenlaista riskinottoa tulee välttää.
  5. Loukkaantuneena tai sairaana ei tule harjoitella.
  6. Osallistuja ei saa käyttäytymisellään haitata muiden osallistujien harjoittelua. Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty.
  7. Tunneilla saa ja on suotavaa kannustaa muita osallistujia, eikä kilpailua harrasteta.
  8. Makeisten syöminen tai energiajuomien ja limonadien juominen on tunneilla ja juuri ennen tuntia kiellettyä.
  9. Ulkoharjoituksissa jokainen on vastuussa omista tavaroistaan, kuten repuista, juomapulloista ja vaatteista ym. Osallistujan on itse pidettävä huolta, ettei kadota niitä.

Sääntöjen noudattamatta jättäminen

Mikäli osallistuja toistuvasti ja kehotuksista huolimatta jättää noudattamatta edellä lueteltuja sääntöjä tai muuten huolimattomalla tai parkouriin sekä sirkukseen sopimattomalla käytöksellä aiheuttaa riskitilanteita, voidaan hänet poistaa tunnilta ilman korvausta. Koulutetut ohjaajat huolehtivat osallistujien turvallisuudesta parhaan kykynsä mukaan. Lähtökohtaisesti kaikki osallistujat kuitenkin harjoittelevat omalla vastuullaan. Noudattamalla edellä lueteltuja sääntöjä, ei loukkaantumisia yleensä satu.

Ilmoittautumisen peruminen

Jos viikkotunti-ilmoittautuminen perutaan viimeistään viisi vuorokautta ryhmän ensimmäisten harjoitusten jälkeen, harrastajalle palautetaan kausimaksu kokonaisuudessaan. Jos viikkotunneille ilmoittautumisen yhteydessä on maksettu vain varausmaksu ja ilmoittautuminen perutaan, Parkour Akatemia ja Sirkuskoulu varaa oikeuden pidättää varausmaksun.

Jos leiri-ilmoittautuminen perutaan viimeistään 30 päivää ennen leirin alkamista, maksettu leirimaksu palautetaan kokonaisuudessaan. Jos leiri perutaan myöhemmin Parkour Akatemia ja  Sirkuskoulu varaa oikeuden pidättää leirimaksusta 50%. Mikäli kursseille tai leireille osallistuminen perutaan niiden alkamisen jälkeen, Parkour Akatemialla ja Sirkuskoululla on oikeus pitää leirimaksu kokonaisuudessaan.

Sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa osallistuja on väliin jäävän tai jääneen leirin, kurssin tai kauden osalta oikeutettu osallistumismaksun palautukseen lääkärintodistusta vastaan. Tämä ei koske tilapäistä sairastelua yksittäisten viikkotuntien osalta. Jos osallistumisesi kaudelle, kurssille tai leirille keskeytyy syystä tai toisesta, eikä sinulla ole lääkärintodistusta tai muuta oikeutusta täyteen palautukseen, voimme tapauskohtaisesti sopia käyttämättömän arvon siirtämisestä muuhun Parkour Akatemian tai Sirkuskoulun toimintaan.

Mikäli kausi tai viikkotunnit keskeytyvät viranomaisten suosituksen tai määräyksen johdosta, järjestetään harjoitukset etäopetuksena ja/tai kausi jatkuu kunnes tilanne raukeaa. Myös harjoittelun siirtäminen ulkotiloihin voi toimia korvaavana sisältönä, mikäli se on mahdollista. Tämän kappaleen sisältö koskee myös muita yhdistyksen toiminnasta riippumattomia tilanteita, joissa toiminta on tilapäisesti keskeytynyt, tällaisia voivat olla mm. tulipalo, luonnonkatastrofi, pandemia, sota tai muu väkivallan uhka.

Yhdistyksen jäsenyys ja vakuutus

Kaikki, joilla on harjoitteluoikeus tunneille (myös kahden viikon kokeilijat) ovat Parkour Oppimiskeskus ry:n jäseniä ja liittyvät ilmoittautumalla tunneille tai leireille. Yhdistyksen jäsenet on vakuutettu ohjatuilla tunneilla tapahtuvien loukkaantumisten varalta. Yhdistys kunnioittaa jäseniensä henkilötietoja eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa ei-markkinointi tarkoituksiin vakuutusyhtiölle tai terveydenhuoltopalveluille.

Lisätietoa vakuutuksesta saa oman harrastustoimipisteen toimistosta tai vastaavalta ohjaajalta. Tuntien järjestäjän vastuu loukkaantumistapauksissa (jotka sattuvat ohjatuissa tai vapaissa harjoituksissa ulkona, harjoitussalilla tai muissa tiloissa) rajoittuu vakuutuksen perusteella määrittyvään enimmäiskorvausmäärään eikä yhdistys vastaa muilta osin mahdollisiin loukkaantumisiin liittyvistä kuluista.