fbpx

Toimitusehdot

Toiminnan järjestää Parkour oppimiskeskus ry (y-tunnus 2283864-8)

Kaikki osallistujat ovat ilmoittautuessaan yhdistyksen jäseniä. Jäsenyydestä lisää lopussa.

Tunneille, kursseille ja leireille osallistuva sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä ja periaatteita:

 1. Tunneille on pyrittävä saapumaan ajoissa.
 2. Harjoitustunti alkaa ja päättyy sovittuna aikana. Harjoitustiloissa ei voi harjoitella omatoimisesti ennen tuntia tai sen jälkeen.
 3. Tartuntatautien epidemia-aikana tulee noudattaa terveysviranomaisten voimassa olevia suosituksia. Jokaisen on myös pestävä kädet ennen harjoitustilaan tuloa ja huolehdittava turvavälin pitämisestä muihin. Hengityssuojainten käyttöä suositellaan vahvasti etenkin aikuisille.
 4. Jokaisen osallistujan on kuunneltava ja noudatettava ohjaajan neuvoja.
 5. Osallistujan on noudatettava asiaankuuluvaa varovaisuutta ja kaikenlaista riskinottoa tulee välttää.
 6. Loukkaantuneena ei tule harjoitella, eikä sairaana saapua harjoitustiloihin.
 7. Osallistuja ei saa käyttäytymisellään haitata tahallisesti muiden osallistujien harjoittelua.
 8. Tunneilla saa ja on suotavaa kannustaa muita osallistujia, eikä kilpailua harrasteta.
 9. Makeisten syöminen tai energiajuomien ja limonadien juominen on tunneilla ja juuri ennen tuntia kiellettyä.
 10. Ulkoharjoituksissa jokainen on vastuussa omista tavaroistaan, kuten repuista, juomapulloista ja vaatteista ym. osallistujan on itse pidettävä huolta, ettei kadota niitä. Osallistuja vastaa itse säänmukaisesta vaatetuksesta.
 11. Järjestäjällä yleisen turvallisuuden vuoksi esimerkiksi koronavirustilanteessa tehdä tuntien kestoon vähämerkityksellisiä aikataulumuutoksia esim. lyhentämällä ohjattua osuutta 5 minuuttia, jotta yhteisten tilojen ruuhkautuminen vältetään.

Sääntöjen noudattamatta jättäminen

Mikäli osallistuja toistuvasti ja kehotuksista huolimatta jättää noudattamatta edellä lueteltuja sääntöjä tai muuten huolimattomalla tai parkouriin sekä sirkukseen sopimattomalla käytöksellä aiheuttaa riskitilanteita, voidaan hänet poistaa tunnilta ilman osallistumismaksun palauttamista. Koulutetut ohjaajat huolehtivat osallistujien turvallisuudesta parhaan kykynsä mukaan. Lähtökohtaisesti kaikki osallistujat kuitenkin harjoittelevat omalla vastuullaan. Noudattamalla edellä lueteltuja sääntöjä, ei loukkaantumisia yleensä satu.

Ilmoittautumisen peruminen (Pasilan, Roihuvuoren, Turun, Tampereen ja Kuopion toimipisteet, Espoon toimipisteen lasten ryhmät)

Jos viikkotunti-ilmoittautuminen perutaan viimeistään viisi vuorokautta ryhmän ensimmäisten harjoitusten jälkeen, harrastajalle palautetaan kausimaksu kokonaisuudessaan. Jos viikkotunneille ilmoittautumisen yhteydessä on maksettu vain varausmaksu ja ilmoittautuminen perutaan, Parkour oppimiskeskus ry varaa oikeuden pidättää varausmaksun.

Jos leiri-ilmoittautuminen perutaan viimeistään 30 päivää ennen leirin alkamista, maksettu leirimaksu palautetaan kokonaisuudessaan. Jos leiri perutaan myöhemmin Parkour oppimiskeskus ry varaa oikeuden pidättää leirimaksusta 50%. Mikäli kursseille tai leireille osallistuminen perutaan niiden alkamisen jälkeen, Parkour oppimiskeskus ry:llä on oikeus pitää leirimaksu kokonaisuudessaan.

Sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa osallistuja on väliin jäävän tai jääneen leirin, kurssin tai kauden osalta oikeutettu osallistumismaksun palautukseen lääkärintodistusta vastaan. Tämä ei koske tilapäistä sairastelua yksittäisten viikkotuntien osalta. Jos osallistumisesi kaudelle, kurssille tai leirille keskeytyy syystä tai toisesta, eikä sinulla ole lääkärintodistusta tai muuta oikeutusta täyteen palautukseen, voimme tapauskohtaisesti sopia käyttämättömän arvon siirtämisestä muuhun Parkour oppimiskeskus ry:n toimintaan.

Mikäli kausi tai viikkotunnit keskeytyvät viranomaisten suosituksen tai määräyksen johdosta, järjestetään harjoitukset etäopetuksena ja/tai kausi jatkuu kunnes tilanne raukeaa. Myös harjoittelun siirtäminen ulkotiloihin voi toimia korvaavana sisältönä, mikäli se on mahdollista. Tämän kappaleen sisältö koskee myös muita yhdistyksen toiminnasta riippumattomia tilanteita, joissa toiminta on tilapäisesti keskeytynyt, tällaisia voivat olla mm. tulipalo, luonnonkatastrofi, pandemia, sota tai muu väkivallan uhka.

Mikäli osallistuja valitsee ilmoittautuessa maksutavakseen osamaksun maksunvälittäjämme Paytrailin/Collector Bank kautta, on osamaksusopimus maksuvälittäjän ja maksajan välinen sopimus. Parkour oppimiskeskus ry ei voi vapauttaa osallistujaa maksuvelvoitteesta edellä mainittujen toimitusehtojen vastaisesti.

Ilmoittautumisen peruminen (Lauttasaaren toimipiste, Espoon toimipisteen aikuisten ryhmät)

Toistaiseksi voimassaoleva ilmoittautuminen toimintaan jatkuu yksi kuukausi kerrallaan ja sen hinta on kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen hinta. Toistaiseksi voimassa olevissa ilmoittautumisissa peruminen astuu voimaan seuraavan laskutuskuukauden alusta, jos peruminen on tehty ennen edeltävän kuukauden 20. päivää. Jo perittyjä maksuja ei harrastajalle takautuvasti hyvitetä. llmoittautumisen peruminen tehdään toimipistekohtaisesti ja kirjallisesti (sähköpostitse lauttasaari[at]parkourakatemia.fi tai espoo[at]parkourakatemia.fi).

Jos leiri-ilmoittautuminen perutaan viimeistään 30 päivää ennen leirin alkamista, maksettu leirimaksu palautetaan kokonaisuudessaan. Jos leiri perutaan myöhemmin Parkour oppimiskeskus ry varaa oikeuden pidättää leirimaksusta 50%. Mikäli kursseille tai leireille osallistuminen perutaan niiden alkamisen jälkeen, Parkour oppimiskeskus ry:llä on oikeus pitää leirimaksu kokonaisuudessaan.

Sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa osallistuja on väliin jäävän tai jääneen leirin, kurssin tai kauden osalta oikeutettu osallistumismaksun palautukseen lääkärintodistusta vastaan. Tämä ei koske tilapäistä sairastelua yksittäisten viikkotuntien osalta. Jos osallistumisesi kaudelle, kurssille tai leirille keskeytyy syystä tai toisesta, eikä sinulla ole lääkärintodistusta tai muuta oikeutusta täyteen palautukseen, voimme tapauskohtaisesti sopia käyttämättömän arvon siirtämisestä muuhun Parkour oppimiskeskus ry:n toimintaan.

Mikäli kausi tai viikkotunnit keskeytyvät viranomaisten suosituksen tai määräyksen johdosta, järjestetään harjoitukset etäopetuksena ja/tai kausi jatkuu kunnes tilanne raukeaa. Myös harjoittelun siirtäminen ulkotiloihin voi toimia korvaavana sisältönä, mikäli se on mahdollista. Tämän kappaleen sisältö koskee myös muita yhdistyksen toiminnasta riippumattomia tilanteita, joissa toiminta on tilapäisesti keskeytynyt, tällaisia voivat olla mm. tulipalo, luonnonkatastrofi, pandemia, sota tai muu väkivallan uhka.

Mikäli osallistuja valitsee ilmoittautuessa maksutavakseen osamaksun maksunvälittäjämme Paytrailin/Collector Bank kautta, on osamaksusopimus maksuvälittäjän ja maksajan välinen sopimus. Parkour oppimiskeskus ry ei voi vapauttaa osallistujaa maksuvelvoitteesta edellä mainittujen toimitusehtojen vastaisesti.

Yhdistyksen jäsenyys ja vakuutus

Kaikki, joilla on harjoitteluoikeus tunneille (myös kokeilijaksi ilmoittautuneet) ovat Parkour Oppimiskeskus ry:n jäseniä ja liittyvät ilmoittautumalla tunneille tai leireille. Yhdistyksen jäsenet on vakuutettu ohjatuilla tunneilla tapahtuvien tapaturmien varalta. Yhdistys kunnioittaa jäseniensä henkilötietoja eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa ei-markkinointi tarkoituksiin vakuutusyhtiölle, terveydenhuoltopalveluille tai viranomaisille.

Lisätietoa vakuutuksesta saa oman harrastustoimipisteen toimistosta tai vastaavalta ohjaajalta. Tuntien järjestäjän vastuu loukkaantumistapauksissa (jotka sattuvat ohjatuissa tai vapaissa harjoituksissa ulkona, harjoitussalilla tai muissa tiloissa) rajoittuu vakuutuksen perusteella määrittyvään enimmäiskorvausmäärään eikä yhdistys vastaa muilta osin mahdollisiin loukkaantumisiin liittyvistä kuluista. Parkour oppimiskeskus ry:llä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin muuta kuin antamalla lisätietoa tapahtumasta tarvittaessa.