Parkour Akatemia :: Lahti

 Lahden Parkour Akatemia 

Lahden Parkour Akatemia tarjoaa hyvällä ammattitaidolla veistettyä parkour-opetusta Lahdessa. Akatemian on perustanut vuonna 2008 The Concept of Dash eli Rynnistyksen Käsite -niminen parkour-tiimi, joka on opettanut lajia säännöllisesti jo vuodesta 2004. Lahdessa akatemiaa rullaa Concept of Dashista ponnistanut Jrok eli Juho Kallio.

Lahden Parkour Akatemian tunnit koostuvat alkulämmittelystä, parkour-tekniikoiden turvallisesta opettelusta ja lihaskuntoharjoittelusta. Ryhmät on jaettu iän perusteella. Eri ikäryhmissä painotetaan eri asioita, Kaikessa on mukana lajille ominainen hauskanpito. Kaikista tunneilla tehtävistä harjoitteista muokataan kunkin tasolle juuri sopivan haastava versio. Tärkeä tuntien asiasisältö on opettaa harrastajia huomioimaan itsensä ja ympäristönsä vastuullisella tavalla, kun he harrastavat parkouria. On tärkeää opetella harjoittelemaan turvallisesti ja tuntemaan omat rajansa.

Periaatteet

Turvallisuus - Akatemian tunneilla ensimmäisenä tulee aina turvallisuus. Harjoituksissa kaikki liikkeet opetellaan turvallisesti vaihe vaiheelta ja lisäksi tehdään kehoa huoltavia lihaskuntoharjoituksia. Tärkeimpänä periaatteena kulkee turvallisen parkourin harjoittelutavan siirtäminen eteenpäin.

Henki - Parkour Akatemia haluaa vaalia parkourin alkuperäistä henkeä ja ajatusmaailmaa. Mielestämme tässä korostuvat kokonaisvaltainen harjoittelu osana elämää, harjoittelukumppanien ja -ystävien kunnioitus ja auttaminen sekä luovuus ja vapaus niin harjoittelussa kuin muillakin elämän osa-alueilla.

Oma-aloitteisuus - Tarkoituksenamme on innostaa ja kannustaa ihmisiä omaehtoiseen, heille itselleen luonnolliseen liikkumiseen. Akatemian jäseniä ohjataan harjoittelemaan parkourin hengen mukaisesti myös tuntien ulkopuolella.

Vastuullisuus - Suomen Parkour ry. on lanseerannut termin parkourin vastuullinen harrastaminen. Tällä tarkoitetaan itsensä, muiden ja ympäristön vastuullista huomioimista parkouria harrastettaessa.

RSS Icon