Parkour Akatemia :: Info

ADAPT (Art du Deplacement And Parkour Teaching)

ADAPT-järjestelmä on maailman ensimmäinen ja ainoa tunnustettu parkour-ohjaajien sertifiointijärjestelmä.

ADAPT-järjestelmä kehitettiin Isossa-Britanniassa vastaamaan suureen ammattitaitoisten ja koulutettujen parkour-ohjaajien kysyntään. Sen luomisessa on ollut mukana moni lajin ensimmäisistä harrastajista, jotka nykyisin ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja ammattilaisia. Järjestelmää on kehitetty useita vuosia ja se on nykyisin EU-tasolla hyväksytty sertifikaatti parkour-ohjaajille. Järjestelmä laajenee jatkuvasti ja siitä kehitetään omia maakohtaisia malleja. Järjestelmä toimii pohjana myös suomalaiselle parkour-ohjauksen standardille.

ADAPT-koulutuksia järjestää ja sertifikaatteja myöntää Suomessa Parkour Akatemian ADAPT-koulutuskeskus.

ADAPT koostuu kolmesta eri tasosta (level 1, level 2, level 3), joista ensimmäinen on apuohjaajatasoinen, ei vielä itsenäinen ohjaaja, toinen taso on jo kokenut itsenäinen ohjaaja ja kolmannen tason ohjaaja on kouluttaja, joka kouluttaa ja testaa tulevia parkour-ohjaajia.

Jotta ohjaaja voi saada ADAPT-sertifikaatin, on hänellä oltava riittävän pitkä lajikokemus, hyvä fyysinen kunto, hyvä parkour-tekniikan osaaminen ja kokemusta parkourin opettamisesta. Jotta tulee hyväksytyksi, täytyy käydä läpi koulutus sekä testit kaikilta edellä mainituilta alueilta. Lisäksi ohjaajalta vaaditaan tietämystä parkouria tukevasta fyysisestä harjoittelusta ja sen ohjaamisesta.

ADAPT:n ajatuksena on, että ohjaaja toimii esimerkkinä harrastajille niin parkour-tekniikan osaajana kuin muillakin elämän osa-alueilla. Tarkoituksena on, paljolti perinteisistä urheilulajeista poiketen, että parkour-ohjaaja harjoittelee jatkuvasti ja säännöllisesti myös itse ja ylläpitää sekä teknistä että fyysistä kuntoaan sekä noudattaa terveellisiä elämäntapoja. Tämä on koettu lajin voimavaraksi ja kulttuuriksi, jota halutaan vaalia ja edistää.

Keskuksen tehtävänä on järjestää ADAPT-koulutuksia Suomessa ja soveltaa ja jalostaa tutkinnon sisältöä suomalaisiin oloihin. Keskus valvoo ja pitää yllä koulutettujen ohjaajien ammattitaitoa tiedottamalla ja järjestämällä tapaamisia.

Kansainvälisellä tasolla keskus osallistuu ADAPT:n kehittämiseen eli kerää Suomessa syntyneet ideat ja välittää ne eteenpäin. Keskus pitää yllä rekisteriä suomalaisen parkour-ohjaajakoulutuksen saaneista ja välittää heistä tietoa parkour-ohjausta tarvitseville tahoille. Keskus myös tiedottaa ohjaajakoulutusta tarvitseville henkilöille aktiivisesti verkossa ja muiden medioiden kautta.

 

Seuraava ADAPT tason 1 kurssi: 13.-15.1.2017 Jyväskylässä

 

Yhteistyössä:

SPY