Parkour Akatemia :: Filosofiset lähtökohdat

Athletican_logo.jpg

Toiminnan filosofiset lähtökohdat

Valmentaja on ensisijaisesti auttaja, joka auttaa valmennettavaa pääsemään kohti hänen henkilökohtaisia tavoitteitaan ja unelmiaan

  • Auttamisen täytyy olla reflektiivistä eli valmentajan täytyy ymmärtää valmennettavan, itsensä ja toimintaympäristön kokonaisvaltainen tilanne ja kyettävä tarkastelemaan toimintaansa kriittisesti
  • Arvioimme, että valmennettavan tavoitteet ovat realistisia ja sopusoinnussa muiden tavoitteiden kanssa sekä kerromme mitä tavoitteisiin pääseminen vaatii ja mitä mahdollisia riskejä se sisältää

Valmennusfilosofiassamme taustalla ovat hauskuuden eetos (toiminnan tulee tuottaa mielekästä sisältöä elämään), työnteon eetos (vain noudattamalla harjoitusohjelmaa voi päästä harjoitusohjelmalla pyrittäviin tuloksiin), huolenpidon eetos (urheilija on meille tärkeämpi kuin urheilu) sekä virtuositeetin eetos (luoda ominaisuuspohja minkä tahansa taidon harjoittamiseksi valmennettavan tavoitteiden mukaiseksi: perusominaisuuksista taiturimaiseen tekemiseen)

Ohjelmat perustuvat tieteellisesti tutkittuun tietoon sekä käytännön valmennuskokemukseen

  • Urheilijan terveys on arvona tärkein ja sitä kunnioittaen rakennetaan tavoitteellinen harjoittelu
  • Kannatamme puhdasta urheilua, emmekä suostu tekemään ohjelmia, joiden lähtökohtana tai tavoitteiden realistisuuden takeena olisivat terveydelle haitallisten aineiden tai menetelmien käyttö
  • Tavoitteena on kestävä toiminta, joka antaa myös harjoitusohjelman kestoa kauaskantoisempia eväitä harjoitteluun ja urheilulliseen elämäntyyliin


- Tuomas, Mika, Olli ja Henri -